Thursday, January 21, 2021
Username Password
Home » Slideshow » English translation of WYD Krakow 2016 Hymn

English translation of WYD Krakow 2016 Hymn

The Catholic Leader is pleased to provide an English translation of Błogosławieni Miłosierni (“Blessed are the Merciful”), the official hymn for World Youth Day Krakow 2016.

Blessed Are the Merciful

I raise my eyes to the mountains,
from where help will come
from the Lord, because He
is a merciful God!

When we are lost, He looks for us,
so as to take us in His arms,
healing our wounds with the blood of His wounds,
breathing new life into us.

Blessed are the merciful
For they shall receive mercy!

If the Lord did not forgive us our sins
who could survive alone?
But He forgives, so too
should we do as our God!

By His own Son’s blood God erased every debt
His Son rose alive from the tomb;
“Jesus is Lord” – the Spirit tells us from within.
Let the world see this!

[BRIDGE]

So throw away your fear and have faith,
confide your problems in the Lord
and trust in Him, for He is risen
and is alive, your God!

Translated by Henryk Michael Kurylewski, founder and choreographer of Obertas. Visit www.obertas.org.au to learn more about the Polish Song and Dance Company of Brisbane.

Błogosławieni Miłosierni

Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

[BRIDGE]

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

Written by: Staff writers
Catholic Church Insurance

Comments are closed.

Scroll To Top